Giới thiệu

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRÍ PHÁT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Mãn -Trí Quả-Thuận Thành -Bắc Ninh

Điện thoại: 0988.403.969 – 024.3692.1799